Gemeente Dilbeek en deelgemeenten

Dilbeek is een Vlaamse gemeente die behoort tot de provincie Vlaams-Brabant en het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. De gemeente Dilbeek ontstond op 1 januari 1977 uit de fusie van de gemeenten Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Itterbeek (met gehucht Sint-Anna-Pede), Schepdaal (met gehucht Sint-Gertrudis-Pede), Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle.

GEMEENTEBESTUUR

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad legt de beleidslijnen vast, het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de uitvoering van het beleid.

het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college vergadert elke maandag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in de loop van de vorige weken zijn gerezen.

Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, 7 schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris, die belast is met het opstellen van de notulen en, als hoofd van het gemeentepersoneel, er voor zorgt dat de gemeentediensten de getroffen beslissingen uitvoeren. De burgemeester is het hoofd van de politiedienst. De gemeentesecretaris is het hoofd van het gemeentepersoneel.

de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, de schepenen, de OCMW-voorzitter, de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden. Een volledige lijst met namen vind je hier : lijst gemeenteraad. Elke maand komt de gemeenteraad bijeen tijdens een gemeenteraadszitting.

tip voor leerkrachten:

Werkblad maatschappij zo wordt de gemeente bestuurd

Werkblad ruimte mijn gemeente mijn provincie

GEMEENTEDIENSTEN

Het gemeentepersoneel is gestructureerd in verschillende sectoren en diensten:

interne zaken

 • Secretariaat
 • Personeelsdienst
 • Archief

financiën

facilitair beheer

 • Gebouwen
 • ICT
 • GIS

burger & welzijn

 • Burgerzaken
 • Welzijn en preventie
 • Onderwijs

vrije tijd

 • Sport
 • Cultuur & toerisme
 • Jeugd
 • Bibliotheek

grondgebied

 • Gemeentelijk domein
 • Openbare reinheid
 • Groen
 • Mobiliteit
 • Logistiek

 gemeentelijke ontwikkeling

 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu
 • Lokale Economie

 politie

CONTACT

Het onthaal is gevestigd in de Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4 in Dilbeek en elke werkdag open van 9 tot 12 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en op donderdag van 14 tot 19 uur.

Voor de andere diensten vindt u de openingsuren op de pagina’s van de betreffende dienst. Hier vindt u een lijst.

postadres
Gemeentehuis Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
tel.: 02/451.68.00
Fax: 02/451.68.01

Bron : website gemeente Dilbeek