Kasteel de Viron

naam: Kasteel de Viron

adres: Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

telnr.: 02 451 69 30

e-mailadres: toerisme@dilbeek.be

websitehttp://www.toerismedilbeek.be

plan:   plan kasteel

openingsuren: Het kasteel is niet langer toegankelijk. Het blijft wel de locatie voor officiële plechtigheden, zittingen van het college van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad.

tips voor leerkrachten:

– In het kasteel zit een jaarkalender verstopt: 365 vensters, 52 deuren, 12 torens en 7 trapzalen.

– De laan tussen de Ninoofsesteenweg en het kasteel werd naar Robert de Viron (laatste inwoner van het kasteel voor het verkocht werd aan de gemeente en burgemeester van Dilbeek) genoemd.

omschrijving:

GESCHIEDENIS

Het kasteel is gelegen op het hoogste punt van het gemeentepark. Het domein met waterburcht werd in 1787 aangekocht door de familie de Viron. In 1862 vroeg Théodore de Viron de Dièval aan architect Jan Pieter Cluysenaar om zijn kasteel te ontwerpen.

Het mooie kasteel werd in 1912 door de familie de Viron verlaten.  De Duitse bezetting in de Eerste Wereldoorlog werkte de verwaarlozing in de hand.  Gelukkig kon Robert de Viron (burgemeester van Dilbeek) het kasteel en het domein van de ondergang redden door het in 1923 aan de gemeente te verkopen. Sinds 1924 verleende het kasteel, als gemeentehuis van Dilbeek, onderdak aan de gemeentemandatarissen en hun administratie. De gemeentelijke administratieve diensten zijn echter verhuisd naar de Kasteelhoeve. Met de uitbouw van de Kasteelhoeve als administratief centrum, krijgt het kasteel steeds meer een ceremoniële functie. Naast een ideale locatie voor officiële plechtigheden blijft het de thuisbasis voor de vergaderingen van het gemeentebestuur en de kantoren van de leden van het college.

DE BOUW

Bij de bouw van het kasteel heeft de architect zijn fantasie duidelijk de vrije loop gelaten.  Vormelementen uit de romaanse en gotische tijd en uit de renaissance typeren het gebouw. Het is opgetrokken uit rode baksteen met een speels gebruik van witte zandsteen voor de talrijke schietgaten en rondboogjes.  De rechthoekige vensters zijn omlijst met blauwe arduin.  En de fantasie houdt niet op : trapgevels, zuiltjes, balkons, kantelen, smeedijzeren gevelankers, spietorentjes en hoektorens maken er een sprookjesachtig geheel van. De vier hoektorens doen het gebouw trouwens groter lijken dan het in feite is. De architect zou in zijn plannen een echte jaarkalender gestopt hebben : 365 vensters, 52 deuren, 12 torens en 7 trapzalen.

Bronwebsite toerisme Dilbeek en LEYS, K., Stenen erfgoed in Dilbeek Van Alenatoren tot Westrand, De Draak vzw, Tollembeek, 2013. (een zeer interessant boek dat werd gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van Dilbeek en de vzw Dilbeeks erfgoed) en de brochure ‘150 jaar Kasteel de Viron’, ontworpen door Dilbeeks Erfgoed vzw.

foto’s

kasteel 1805

“Het Casteel van Dilbeeck” op een document van 28 frimaire jaar 13, dit is 19 december 1805.

kasteel april 1891

april 1891

kasteel 2

IMG_8231 IMG_8192