Natuurgebieden

Wolfsputten

situering: Verscholen achter cultuurcentrum Westrand vind je het mooiste wat de natuur in Dilbeek te bieden heeft. De Wolfsputten strekken zich van zuid naar noord uit van Westrand tot bijna aan de Dansaertlaan. Het gebied ligt ingesloten tussen de Stationsstraat in het westen en de Kloosterstraat in het oosten. Het gebied is 90 hectare groot. De Wolfsputten bieden een rijke variatie aan biotopen : bossen, graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van vochtigheid en voedselrijkdom.

a7

geschiedenis: In de 12de eeuw was heel deze strook land eigendom van de benedictinessenabdij van Groot-Bijgaarden. Ze bestond grotendeels uit akkers, afgeboord met heggen en houtwallen.  De verschillen in landbouwgebruik door de eeuwen heen – landbouw, bosbouw, steenontginning – hebben voor veel variatie gezorgd. En hoe groter de verscheidenheid aan biotopen, hoe groter het aantal planten en dieren die er terecht kunnen.

wolven?: De naam Wolfsputten heeft niets te maken met het (meestal onterecht) gevreesde roofdier.  Wolf komt van het werkwoord welven : een kromming, een bocht vormen. Dit verwijst naar de vorm van de diepten (de putten) in het gebied.

Steenwerc van Dyelbeke: Een deel van de Wolfsputten is een voormalige steengroeve.  In de 15de eeuw werd op deze plek kalkzandsteen gedolven : ingebed in zandlagen (die nog steeds te zien zijn) bevonden zich banken met harde steen, die onder meer is gebruikt voor de bouw van de Sint-Ambrosiuskerk in Dilbeek zelf. De ontginning ervan – het steenwerc van Dyelbeke – was voor een groot deel in handen van de familie de Heetvelde. Steen in de bodem was een factor van economische vooruitgang. Indien na de verkoop van een stuk grond steen in de grond werd aangetroffen, werd die veel meer waard dan de oorspronkelijke verkoopprijs.

waardevolle kalk: Steen wordt in de Wolfsputten nu niet meer gewonnen, maar de kalk zorgt nog steeds voor weelde in de natuur. De zandlaag is nog steeds rijk aan kalk. Water dat er doorheen sijpelt, stuit onder de zandlaag op ondoordringbare klei. Waar die aan de oppervlakte komt, ontstaan bronnen met kalkrijk water.

bloemen en planten

vroege lente: narcissen, bosanemoon, wilde hyacint, salomonszegel, aronskelk, gele dovenetel, dotterbloemen, speenkruid, reuzenpaardestaart.

mei-juni: daslook, koekoeksbloemen, gele lis, wilde orchideeën, eenbes.

zomer: kamperfoelie, moesdistel, harig wilgeroosje, kale jonker, moerasspirea, kattenstaart, leverkruid, watermunt, heelblaadjes, gele morgenster, avondkoekoeksbloem, kruidvlier.

herfst: kornoeljetwijgen, kardinaalsmuts, sporkenhout.

dieren

vogels: koperwiek en kramsvogel (alleen in de trektijd of in de winter), tjiftjaf, roodstaart, groene en kleine bonte specht, Europese kanarie, bosuil, koekoek, kleine karekiet, Vlaamse gaai

zoogdieren: vleermuis, eikelmuis of ‘fruitrat’.

amfibieën: alpenwatersalamander

ongewervelde dieren: niet minder dan 260 soorten dag- en nachtvlinders zoals de koninginnepage en het letterblauwtje, bijna 40 soorten slakken waaronder de kristelslak, de drietandwegslak en de wijngaardslak.

paddenstoelen: Vreemd genoeg brengt de herfst in de Wolfsputten geen echt paddenstoelenfestijn. De opvallendste soorten ontwikkelen hun vruchtlichamen al veel vroeger. In het voorjaar komt de kapjesmorielje sporadisch opduiken. De indrukwekkende zadelzwam steelt ’s zomers telkens weer de show.

wandelen en fietsen

Trek snel je wandelschoenen aan want er valt heel wat wandelplezier te rapen in dit mooie stukje groen. Je kan de bewegwijzerde Wolfsputtenwandeling (8km) volgen, die start achter het cultuurcentrum Westrand.  Ze loopt hoofdzakelijk door de Wolfsputten zelf maar doet ook het kleine Kluizenbos aan, dat beheerd wordt door Natuurpunt-Dilbeek.

De Konijntjesroute (23 km): een fiestroute die start aan het Gemeenteplein.  De laatste kilometers lopen langsheen de Wolfsputten.

De Bruegel Mountainbikeroute (61 km): De rode lus loopt langs het natuurgebied de Wolfsputten.

praktisch

De Wolfsputten zijn voor voetgangers vrij toegankelijk op de paden. Paarden en motorvoertuigen hebben geen toegang tot het gebied.  Honden moeten aan de leiband. Respecteer plant en dier : een aantal soorten uit de Wolfsputten is wettelijk beschermd. In 2001 werden de Wolfsputten erkend als natuurreservaat.

Meer info vind je op: toerisme Dilbeek  en  natuurpunt Dilbeek

Hier vind je de infobrochure: Infobrochure-Wolfsputten

tip voor leerkrachten: Natuur – tips voor leerkrachten eerste graad

enkele foto’s

a1 a2 a3 a4 a5 a6