Sint-Ambrosiuskerk

naam: Sint-Ambrosiuskerk

adres: Verheydenstraat, 1700 Dilbeek

datering: De verschillende componenten van deze kerk werden niet in dezelfde periode gebouwd. De westertoren en de flankerende zijtraveeën dateren uit de 13de eeuw. Het schip, het transept en het koor uit de 14de en de 15de eeuw. De sacristieën en de doopkapel werden in 1908 gebouwd tijdens een belangrijke restauratie en zo kreeg de kerk haar huidige zicht.

stijl: gotisch. Een voorbeeld waar we aan kunnen zien dat deze kerk een “typische Brabantsgotische kerk” is, zijn de kenmerkende koolbladkapitelen bovenop de zuilen. Ook de uit steen gehouwen waterspuwers in de vorm van monsters en duivels zijn typisch voor de gotiek.

De kerk heeft een grondplan in de vorm van een Latijns kruis en is opgetrokken uit witte zandsteen, gewonnen uit de steengroeven van de gemeente, ook bekend als steenwerc van Dyelbeke.

interieur van de kerk:

  • zuilen met ronde sokkel en koolbladkapiteel
  • fresco uit 1573 met de afbeelding van de Heilige Johannes
  • glas-in-loodramen: episoden uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw in de linker zijbeuk, de Heilige Alena en de kerk van Dilbeek in de rechter
  • de glasramen van het koor vertonen bovenaan de wapenschilden van de familie de Viron die ze bekostigde
  • eikenhouten preekstoel uit de 17de eeuw
  • retabel: links de Heilige Ambrosius die keizer Theodosius de toegang tot de kerk weigert, rechts de marteling van de Heilige Alena

 

 

a16       z              

1764.                                                                                             1892                                            voor de grote verbouwing van 1905

a17  a15a18