geschiedenis gemeente Dilbeek

Geschiedenis van Dilbeek

  Volgens de geschiedenisboeken wordt er in 1075 voor de eerste keer gesproken van “Dedelbeccha”. Het gaat hier om een samenstelling van het woord “Didilone”, een prehistorisch hydroniem, en “baki”, wat beek betekent. Voor verder informatie klik hier.

Aanvankelijk was de streek in handen van de heren van Aa te Anderlecht. Door de tijden heen werd het domein versnipperd door allerlei erfenisverdelingen en schenkingen.

Pas in het midden van de 12de eeuw werd Dilbeek een zelfstandige parochie. Voor 1570 maakte deze deel uit van het bisdom Kamerijk, nadien van het aartsbisdom Mechelen.

Geschiedenis van Groot-Bijgaarden

In 1110 is sprake van Bigardis. Een afleiding van het Germaanse woord voor omheining. Later voegde men er “Groot-” aan toe,dit om een duidelijk verschil te maken met Klein-Bijgaarden. Oorspronkelijk hoorde Bijgaarden toe tot het domein van de Gentse Sint-Baafsabdij.

In het begin van de 12e eeuw verscheen het geslacht Van Bijgaarden. Zij deden talrijke schenkingen aan de abdijen van Affligem en Groot-Bijgaarden. Door huwelijken tussen de twee families, kwam Bijgaarden in de tweede helft van de 14de eeuw, in het bezit van het vooraanstaand Brussels geslacht Veele alias Rongman.

Na vele schenkingen binnen de families, wordt de heerlijkheid Bijgaarden in 1547 openbaar verkocht aan de graven van Königsegg-Erps.

In 1125 vestigden zich in de bossen van Groot-Bijgaarden enkele vrouwelijke religieuzen onder leiding van de later heilig verklaarde Wivina. Deze kleine kloostergemeenschap groeide dankzij talrijke schenkingen uit tot een klooster met vele bezittingen. Tijdens de godsdienstconflicten moesten de zusters vluchten, bij hun terugkeer na 20 jaar is de abdij compleet verwoest. Onder Frans bewind wordt de abdij opgeheven en openbaar verkocht.

Geschiedenis van Itterbeek

Itterbeek wordt in het laatste derde van de 12de eeuw vemeld als Itrebecche en in 1176 als Itterbecca. De plaats maakte aanvankelijk deel uit van het allodium Sint-Pieters-Leeuw.

Itterbeek kreeg pas enige betekenis in de 13de eeuw toen het gebied onder Gaasbeek kwam en met Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem het zogenoemde Nieuw Land van Gaasbeek vormde.

Omstreeks 1244 werd Itterbeek een zelfstandige parochie; ze behoorde tot het bisdom Kamerijk, aartsdekenij Brabant, dekenij Halle.

In 1690 werd Itterbeek door Karel II, Koning van Spanje, tot heerlijkheid verheven, ten gunste van Lodewijk-Alexander Scockart.

Geschiedenis van Schepdaal

De oudste vermelding luidt Scepdale (1260). De plaats was voor 1827 een gehucht van Zierbeek, genoemd naar de gelijknamige waterloop die het dorp bevloeide.

In 1172 bezaten de heren van Sirebeke de heerlijkheid Schepdaal die van 1497 tot 1577 eigendom was van de heren van Gaasbeek. In 1457 had Zierbeek een eigen zegel.

Geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem

De oudste vermeldingen luiden Bodenghem (1086, 1227) en Bodeghem in 1267. Sint-Martens-Bodegem was in de middeleeuwen ingedeeld in een heerlijkheid, in leen gehouden van het Land van Dongelberg.

Het gebied had een eigen schepenbank, meier en leenhof, en in een cijnsheerlijkheid, die samen met delen van Itterbeek en Dilbeek van de heren van Gaasbeek in leen werden gehouden. In 1284 stond dit laatste deel onder jurisdictie van een schepenbank die eveneens bevoegd was over Itterbeek en Strijtem.

In 1698 werden de lenen van de heren van Gaasbeek verheven tot het zogenaamde graafschap Tirimont. De kerk kwam in 1604 onder het patronaat van het Mechelse Sint-Romboutskapittel.

Geschiedenis van Sint-Ulriks-Kapelle

De oudste vermeldingen luiden Capella in 1150 en Capella Sancti Ulrici in 1263.

Sint-Ulriks-Kapelle was in de 11e eeuw een kleine nederzetting rond een bidplaats die deel uitmaakte van de grote parochie Asse. In de 13de eeuw werd zij eigendom van de familie Van Bijgaarden, en in 1369 behoorde zij aan de Leuvense poorter Jan van Nethenen. In 1500 werden de heren van Kapelle eigenaar van het leenhof Ten-Broeck, dat later een gehucht van Sint-Ulriks-Kapelle werd.In 1650 werd Sint-Ulriks-Kapelle tot baronie verheven. Men volgde er het gewoonterecht van Ukkel en er was een eigen schepenbank.

Bron : website gemeente Dilbeek